Książka Nowość wydawnicza Teologia

Pomiędzy św. Piotrem i Sankt Petersburgiem. Kościół katolicki na Podlasiu i Lubelszczyźnie na przełomie XIX i XX wieku

Pomiędzy św. Piotrem i Sankt Petersburgiem
Książka Pomiędzy św. Piotrem i Sankt Petersburgiem. Kościół katolicki na Podlasiu i Lubelszczyźnie na przełomie XIX i XX wieku jest efektem współpracy grupy wybitnych specjalistów na co dzień zajmujących się zróżnicowanymi tematami z zakresu historii Polski, dziejów Rosji, losów Kościoła i papiestwa. Zainspirowani pamiętnikami spisanymi przez ks. Karola Dębińskiego podjęli na nowo wysiłek przyjrzenia się z perspektywy politycznej, społecznej i duszpasterskiej zdarzeniom i postaciom ważnym dla Lubelszczyzny i Podlasia przełomu XIX i XX wieku. Publikacja została wydana przez Wydawnictwo Academicon i opracowana przez Studio DTP Academicon.

Tytuł: Pomiędzy św. Piotrem i Sankt Petersburgiem. Kościół katolicki na Podlasiu i Lubelszczyźnie na przełomie XIX i XX wieku. Materiały z konferencji międzynarodowej. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 2 czerwca 2022
Redaktor: Jarosław R. Marczewski
Wydawca: Wydawnictwo Academicon
Miejsce i rok wydania: Lublin 2022
Stron:
226
ISBN: 978-83-62475-99-5
DOI: 10.52097/acapress.9788362475995


Zamów książkę teraz


W sierpniu 2021 r. ukazały się drukiem, znane dotąd jedynie z maszynopisu, pamiętniki ks. Karola Dębińskiego z lat 1867–1915. Zawierają one wspomnienia autora z czasów szkolnych spędzonych na Podlasiu, z lat seminaryjnych w Lublinie i studenckich w Petersburgu. Kolejne wątki to ścieżki pracy kapłańskiej na różnych polach, w trudnych warunkach zaboru rosyjskiego. Autor opisał lata swojej posługi wikariuszowskiej, kapelanii na Zamku Lubelskim, probostwa w wioskach i miasteczkach Lubelszczyzny i Podlasia. Kreśląc detale biegu własnego życia kapłańskiego, ukazał zarazem życie religijne wiernych, działalność lubelskiej administracji kościelnej, politykę personalną w diecezji, sylwetki członków polskiego episkopatu, środowisko ludzi związanych z Rzymskokatolicką Akademią Duchowną w Petersburgu, relacje ze Stolicą Apostolską. Treść pamiętników została zaopatrzona w szeroki kontekst dziejów lokalnych i ponadlokalnych, a także szereg spostrzeżeń natury szczegółowej, zwłaszcza ocen wydarzeń i osób.

Materiał ten jest niezwykle cennym źródłem dającym bezpośredni wgląd w sytuację społeczną i religijną przełomu XIX i XX stulecia z perspektywy uczestnika ówczesnego życia narodowego i kościelnego. Udostępniony materiał źródłowy wymagał zatem naukowego namysłu w gronie specjalistów z zakresu historii i teologii. Refleksja naukowa została najpierw podjęta w ramach sympozjum zorganizowanego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w czerwcu 2022 r., które zgromadziło przedstawicieli kilku ośrodków krajowych i zagranicznych oraz liczne grono studentów i innych słuchaczy. Rezultaty konferencji zostały na kolejnym etapie ujęte w formie serii artykułów i zamieszczone w niniejszej pozycji książkowej. Badania treści pamiętników, uwzględniające niezbędny kontekst sytuacyjny, zaowocowały naukowym pogłębieniem takich tematów jak duszpasterstwo parafialne pod zaborem rosyjskim, edukacja i kultura umysłowa ówczesnego duchowieństwa, panujące relacje międzywyznaniowe.


Pomiędzy św. Piotrem i Sankt Petersburgiem
Pomiedzy-sw-Piotrem_baner_2
Pomiedzy-sw-Piotrem_baner_3
Pomiędzy św. Piotrem i Sankt Petersburgiem Pomiedzy-sw-Piotrem_baner_2 Pomiedzy-sw-Piotrem_baner_3

Zob. spis treści, wstęp


KILKA SŁÓW O REDAKTORZE

Jarosław R. Marczewski – ksiądz archidiecezji lubelskiej, dr hab. nauk teologicznych w zakresie historii Kościoła, adiunkt w Katedrze Historii Kościoła i Patrologii Instytutu Nauk Teologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego Lubelskiego, rektor Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie; autor publikacji z zakresu dziejów kultury religijnej, organizacji kościelnej, biografistyki i prozopografii duchowieństwa.


Książka została przygotowana przez nasze Studio DTP.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować