Z powodów historycznych polska nauka w XX wieku nie miała dobrych warunków do rozwoju, ale mimo to w kilku dziedzinach wydaliśmy uczonych na miarę światową. Należy do nich filozofia, reprezentowana m.in. przez tak znane postaci jak Kazimierz Twardowski, Alfred Tarski, Stanisław Leśniewski, Jan Łukasiewicz, Kazimierz Ajdukiewicz, Tadeusz Kotarbiński, Izydora Dąmbska, Roman Ingarden, Władysław Tatarkiewicz, Stefan Swieżawski, Karol Wojtyła, Henryk Elzenberg, Leszek Kołakowski, Barbara Skarga, Andrzej Grzegorczyk, Mieczysław Krąpiec, Józef Tischner, Michał Heller, Józef Życiński, Władysław Stróżewski, Jan Woleński.

Między innymi dzięki tym wybitnym uczonym mamy obecnie dobrą kadrę dydaktyczną na studiach filozoficznych. Bądź jednak realistą. Specyfiką jakichkolwiek studiów w Polsce (i także w innych krajach o podobnej historii) jest to, że wśród profesorów są osoby o różnym poziomie naukowym i zdolnościach dydaktycznych. I choć z roku na rok sytuacja ulega poprawie, musisz mieć świadomość, że studiując filozofię, nie zawsze będziesz miał do czynienia z geniuszami. Jednak niemal w każdym instytucie filozofii w naszym kraju spotkasz uczonych znakomitych, niekiedy wybitnych, wśród których coraz częściej są ludzie młodzi, wykształceni nie tylko w Polsce, lecz także w dobrych zagranicznych uczelniach.

Prof. Władysław Stróżewski o Romanie Ingardenie


Filmik o Romanie IngardenieProf. Władysław Tatarkiewicz: Wykład o egzystencjalizmieJózef Tischner o Karolu Wojtyle


Michał Heller o granicach nauki 
Wywiad z prof. Andrzejem Grzegorczykiem z cyklu „Wywiady z Nestorami Filozofii Polskiej”

 
Wywiad z prof. Andrzejem Półtawskim z cyklu „Wywiady z Nestorami Filozofii Polskiej”

Jan Woleński o Szkole Lwowsko-Warszawskiej