Czasopismo OJS Open Access Teologia

The Biblical Annals

Zapisz się do newslettera:

Zgłoś konferencję, wypełniając formularz, który można pobrać > tutaj.

Dołącz o zespołu redakcyjnego portalu Academicon. Więcej informacji > tutaj.

Przejdź do strony czasopisma
w Open Journal System @ Academicon.


Czasopismo Instytutu Nauk Biblijnych Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II poświęcone studiom biblijnym w zakresie Starego i Nowego Testamentu oraz literatury międzytestamentalnej. Obejmuje badania o charakterze egzegetycznym, filologicznym oraz historycznym.

The Biblical Annals jest rocznikiem naukowym redagowanym od 1954 przez Instytut Nauk Biblijnych Wydziału Teologii KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin. Pierwotnie jako zeszyt pierwszy Roczników Teologiczno-Kanonicznych (do 1987), następnie Roczników Teologicznych (do 2008) i wreszcie jako samodzielne Roczniki Biblijne (2009-2010). Od roku 2011 nosi nowy tytuł angielskojęzyczny oraz nabrało charakteru międzynarodowego i wielojęzykowego Od roku 2013 ukazuje się jako półrocznik, natomiast od roku 2016 jako kwartalnik (styczeń, kwiecień, lipiec, październik). Wersja papierowa zawierająca wszystkie cztery zeszyty ukazuje się raz w roku w miesiącu październiku.

Szczegóły publikacji:

  • ISSN 2083-2222 (wersja drukowana)
  • ISSN 2451-2168 (wersja on-line)
  • W wersji elektronicznej ukazuje się w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku
  • Wersja drukowana (4 zeszyty elektroniczne) ukazuje się w październiku
  • Wersja elektroniczna jest wersją pierwotną
  • Wydawca: Instytut Nauk Biblijnych KUL
  • Punktacja MNiSW: 12 pkt., lista B

Bazy danych, w których czasopismo jest indeksowane:

– Central European Journal of Social Siences and Humanities (CEJSH)
– Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
– ATLA Catholic Periodical and Literature Index (ATLA CPLI)
– Baza czasopism humanistycznych BazHum

 


Zleć nam wydanie

Zapraszamy autorów monografii, prac doktorskich, habilitacyjnych i innych prac naukowych, popularnonaukowych i dydaktycznych do wydania książki w nowoczesnym Wydawnictwie Academicon. Zapraszamy także do współpracy wydawniczej redaktorów czasopism, serii wydawniczych i prac zbiorowych.

Zleć nam skład i łamanie

Nasze Studio DTP wykonuje wysokiej jakości prace w zakresie składu i łamania tekstów oraz projektowania i obróbki graficznej.

Zamów książkę

Nasza e-księgarnia, gdzie znajdziesz nasze publikacje, i nie tylko...

Open Journal Systems

System do zarządzania online procesem redagowania czasopisma.

Open Conference System

System do zarządzania online konferencjami naukowymi.