Blog wydawniczy

APA – co to jest?

APA style
Trudno wyobrazić sobie tekst naukowy bez cytatów oraz odwołań do innych publikacji lub źródeł. Dlatego nieodłącznymi elementami każdego naukowego opracowania są przypisy bibliograficzne oraz bibliografia załącznikowa. Warto wiedzieć, że istnieją różne sposoby (style) ich tworzenia, m.in. styl APA, który dzisiaj przybliżymy.

Style opisu bibliograficznego

Tzw. style cytowania (citation style) to nic innego jak zasady sporządzania przypisów oraz bibliografii. Jest ich wiele, ale te najbardziej znane i najpowszechniej stosowane to APA (American Psychological Association), MLA (Modern Language Association), Harvard (zwany również oksfordzkim), Chicago Manual of Style, Vancouver, IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), AIP (American Institute of Physics), ACS (American Chemical Society) i OSCOLA (Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities). Wybór określonego stylu zależy w dużej mierze od dyscypliny i dziedziny publikacji. Vancouver stosowany jest w pracach z zakresu medycyny i biologii, IEEE w publikacjach z elektrotechniki, mechaniki oraz informatyki, ACS – chemii, AIP – fizyki, OSCOLA – prawa, zaś MLA – językoznawstwa, literatury i kulturoznawstwa. Style Chocago oraz Harvard są bardziej uniwersalne i używane w szerokiej gamie dyscyplin: od nauk humanistycznych przez społeczne po przyrodnicze.

Styl APA

W Wydawnictwie Academicon preferujemy styl APA. Powstał on w latach 80. XX wieku i jest charakterystyczny dla publikacji z dziedziny nauk społecznych psychologii, pedagogiki, socjologii. Może być jednak z powodzeniem stosowany również w pracach z zakresu historii, literatury, językoznawstwa czy kulturoznawstwa.

Na edycję tekstu w stylu APA składają się reguły dotyczące zapisu elementów tekstu takich jak odsyłacze, bibliografia, statystyki, formatowanie tabel, użycie kursywy, niektóre reguły ortograficzne. Zasady te zostały skodyfikowane w Publication Manual of the American Psychological Association. Ze szczegółowymi wytycznymi stosowania APA w tekstach w języku polskim możecie zapoznać się w publikacji Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA, znajdującej się w otwartym dostępie.

Dlaczego warto w cytowaniach i bibliografii stosować APA? Przede wszystkim ze względu na jego przejrzystość, uniwersalizm oraz międzynarodowy charakter. Dodatkowym atutem jest to, iż styl ten jest przyjazny dla robotów Google’a, co sprzyja zwiększeniu wskaźnika cytowań.

Na koniec zostawiamy jeszcze małe, ale ważne przypomnienie. Jeśli decydujesz się na stosowanie w swojej pracy naukowej (artykule bądź książce) określonego sposobu cytowania albo dany styl zostaje zalecony przez wydawnictwo lub redakcję, pamiętaj o konsekwentnym jego stosowaniu w całym tekście! Nie tylko ułatwisz dzięki temu pracę redaktorowi (a także ją przyspieszysz), ale również zmniejszysz prawdopodobieństwo błędów wynikających z chaotycznego zapisu.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować