W filozofii nie ma jednomyślności stanowisk. Jedni są realistami, a inni idealistami, jedni teistami a inni ateistami. Filozofowie reprezentują też różne światopoglądy i angażują się w odmienne programy polityczne. Wyróżnia ich świadomość źródeł tych różnic, umiejętność racjonalnej dyskusji na ten temat i zdrowy dystans do wszelkich przekonań wygłaszanych z absolutną pewnością. Filozofowie potrafią jednak być zdecydowanymi obrońcami tez, które uznają za prawdziwe i nie ulegają łatwo pokrętnym argumentom, emocjonalnej perswazji i medialnym kampaniom,  przed którymi kapituluje większość ludzi.