Różne nauki odkrywają, jak ludzie myślą i działają, aby zrealizować postawione cele, ale nie podejmują pytań o to, jak powinniśmy myśleć, jak powinniśmy działać, jakie cele warto sobie stawiać. Politycy starają się realizować dobre społeczeństwo, ale próbując uzasadnić takie a nie inne ideały społeczne, odwołują się do filozofów. Każdy z nas chce być szczęśliwy, ale jedynie filozofowie stawiają sobie pytania o to, na czym szczęście polega. Każdy z nas dąży do prawdy, uzasadnia swoje poglądy, krytykuje poglądy innych, ale  jedynie filozofowie zastanawiają się, czym jest prawda, uzasadnienie, i jak daleko można posunąć się w wątpieniu.

Studiowanie logiki to strzał w dziesiątkę!