Blog wydawniczy

Redakcja – na czym polega?

Na czym polega redakcja?
Opracowanie redakcyjne to niezwykle ważny etap procesu wydawniczego. Ma ono na celu usunięcie z tekstu usterek merytorycznych, językowych i technicznych oraz dostosowanie go do norm wydawniczych. W jego zakres wchodzą: redakcja merytoryczna, redakcja techniczna (adiustacja) oraz korekty. Te trzy pojęcia często bywają ze sobą mylone, dlatego postaramy się wyjaśnić, jakie dokładnie prace nad tekstem się z nimi wiążą. W pierwszej kolejności skupimy się na redakcji merytorycznej.

Czym zajmuje się redaktor?

Redakcja polega na sprawdzeniu tekstu pod względem treściowym, merytorycznym i przedmiotowym, a także formalno-językowym (czyli skupienie się na logice wywodu, poprawności gramatycznej, ortograficznej, frazeologicznej, interpunkcyjnej i stylistycznej oraz kompozycji). A zatem do zadań redaktora należy:

  • weryfikacja kompozycji i, jeżeli trzeba, poprawa konstrukcji tekstu, w tym podziału na: części, rozdziały, podrozdziały, paragrafy, akapity, przypisy rzeczowe, leksykalne i bibliograficzne itp.,
  • kontrola logicznego i rzeczowego toku wywodu,
  • usuwanie powtórzeń,
  • poprawa błędów merytorycznych, stylistycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych,
  • uzupełnianie brakujących składników tekstu,
  • porządkowanie i ujednolicanie składników tekstu, w tym sposobów zapisu: nazw, dat, skrótów w tekście głównym i bibliografii, cytatów, elementów spisów materiałów uzupełniających, bibliografii i przypisów bibliograficznych w całej pracy, ujednolicanie ich wyróżnień typograficznych,
  • usunięcie niejasności i wieloznaczności.

Jakie kompetencje powinien posiadać redaktor?

Zaprezentowany wyżej zakres pracy nie pozostawia raczej wątpliwości, że redaktor stoi przed nie lada wyzwaniem 🙂 Żeby mu sprostać, musi być odpowiednio przygotowany. Redaktor powinien przede wszystkim… umieć czytać ze zrozumieniem 😉 W tym przydaje się logika i wnikliwość. Oprócz tego istotna jest też gruntowna wiedza z zakresu edytorstwa oraz poprawności językowej. Przy czym chodzi nie tylko o znajomość gramatyki języka polskiego i zasad ortograficznych oraz interpunkcyjnych, ale także umiejętność korzystania z wartościowych i rzetelnych źródeł normatywnych, gdy pojawiają się wątpliwości. 

Dobry redaktor powinien być również uzbrojony w ogrom cierpliwości oraz czujności. Uważność i dokładność w tej pracy są na wagę złota! Ważna jest również ostrożność we wprowadzaniu lub sugerowaniu zmian. Ingerencje nie powinny bowiem zmieniać sensu wypowiedzi. Z tego względu redakcja jest wykonywana w ścisłej współpracy z autorem i pod jego kontrolą. W naszym wydawnictwie przywiązujemy do tego szczególną uwagę, gdyż jesteśmy zwolennikami otwartego edytorstwa, czyli takiego modelu przygotowania publikacji, w którym każdy etap jej opracowania jest transparentny dla autora i pozostałych osób w nie zaangażowanych.

Praca redaktora to nie bułka z masłem! I wbrew pozorom wcale nie polega na niemiłosiernym wytykaniu pomyłek twórcy tekstu 😉 Wręcz przeciwnie! Redaktor wspiera autora w tym, aby „odpowiednie dać rzeczy słowo”. Wszystkie wprowadzane bądź sugerowane poprawki mają na celu uporządkowanie wywodu, uczynienie go zrozumiałym oraz wolnym od błędów. Dzięki temu czytelnicy mogą później czerpać przyjemność z lektury i wynieść z niej coś wartościowego.

Ciąg dalszy nastąpi! W kolejnych blogowych wpisach opowiemy co nieco o adiustacji oraz korekcie.

PS. Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wpisami o procesie wydawniczym oraz o używaniu konstrukcji z imiesłowowymi równoważnikami zdania!

 

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować