Poznaj siedem powodów, dla których warto studiować filozofię.

1. Dlatego, że na obecnym rynku pracy po filozofii łatwiej znajdziesz pracę niż po wielu innych kierunkach. Dziś profesje żyją krócej niż ludzie, a absolwenci filozofii świetnie umieją dostosować się do zmian.

Dowiedz się więcej

2. Dlatego, że rozsądnie jest zaufać doświadczeniu licznych Twoich kolegów i koleżanek, którzy ukończyli filozofię bądź – studiując kierunki uznawane powszechnie za atrakcyjne – biorą filozofię jako drugi kierunek.

Dowiedz się więcej

3. Dlatego, że najbardziej rozpowszechnione wyobrażenia o filozofii zajmującej się sentymentalnym rozważaniem sensu życia jest fałszywe. Logicznie zdyscyplinowane rozważanie najbardziej abstrakcyjnych problemów filozoficznych ma dla naszego życia umysłowego podobne znaczenie jak systematyczne ćwiczenia fizyczne dla naszego organizmu. Filozofia buduje „tężyznę umysłową”, którą możesz wykorzystać wszędzie.

Dowiedz się więcej

4. Dlatego, że studia filozoficzne nauczą cię myśleć i mówić o sprawach fundamentalnych, których wielu ludzi w ogóle nie dostrzega. Ta umiejętność stawia filozofów ponad tłumem bezmyślnych konsumentów i uodparnia ich na manipulacje. Przydaje się też w każdej pracy i w życiu codziennym.

Dowiedz się więcej

5. Dlatego, że w Polsce mamy świetne tradycje w dziedzinie filozofii i kadrę dydaktyczną, która potrafi uczyć w nowoczesny sposób.

Dowiedz się więcej

6. Dlatego, że wiedza, którą tak bardzo sobie dzisiaj cenimy, jest zaledwie jednym ze składników mądrości, do której dążymy. „Umiłowanie mądrości” to etymologiczne znaczenie słowa „filozofia”.

Dowiedz się więcej

7. Filozofowie mają różne poglądy w danej kwestii, ale potrafią dostrzec i racjonalnie wyartykułować podstawy tych różnic oraz uchwycić słabości własnych poglądów. W tym sensie studiowanie filozofii jest szkołą prawdziwego pluralizmu, samodzielnego myślenia i takiego zaangażowania, które nie jest obarczone szkodliwym dogmatyzmem.

Dowiedz się więcej