O wydawnictwie

Naszą ofertę kierujemy do AUTOREK i AUTORÓW zainteresowanych wydaniem swoich prac na wysokim poziomie edytorskim. Zapraszamy także do współpracy wydawniczej REDAKTORÓW czasopism, serii wydawniczych i prac zbiorowych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie wydawnicze, które zaowocowało przygotowaniem ponad dwustu publikacji naukowych, popularnonaukowych, literackich, dydaktycznych, encyklopedycznych, słownikowych, technicznych, albumowych, prasowych, magazynowych i komercyjnych.


Oferujemy profesjonalne usługi:

 • redakcję i korektę
 • skład, łamanie oraz przygotowanie tekstów do wydruku
 • projekt okładki oraz stron tytułowych
 • nadanie numeru ISBN z własnej puli numerów lub ISSN
 • przygotowanie wersji elektronicznej do publikacji w formacie PDF, EPUB i MOBI
 • pomoc w pozyskaniu recenzji artykułów naukowych przez doświadczone grono naukowców
 • wydruk publikacji (w tym rozesłanie egzemplarzy obowiązkowych do bibliotek publicznych)

Przygotowujemy do publikacji właściwie każdy typ publikacji, a w szczególności:

 • monografie naukowe,
 • książki popularnonaukowe i dydaktyczne,
 • czasopisma naukowe i popularnonaukowe,
 • materiały konferecyjne (m.in. książki abstraktów, plakaty, programy).

Posiadamy:

 • własną e-księgarnię i współpracujemy z wieloma księgarniami w całej Polsce.
 • własny system do zarządzania pracami nad przygotowaniem krajowych i międzynarodowych czasopism naukowych – Open Journal Systems.
 • własny system do zarządzania konferencjami naukowymi – Open Conference System.
Zleć nam wydanie

Zapraszamy autorów monografii, prac doktorskich, habilitacyjnych i innych prac naukowych, popularnonaukowych i dydaktycznych do wydania książki w nowoczesnym Wydawnictwie Academicon. Zapraszamy także do współpracy wydawniczej redaktorów czasopism, serii wydawniczych i prac zbiorowych.

Zleć nam skład i łamanie

Nasze Studio DTP wykonuje wysokiej jakości prace w zakresie składu i łamania tekstów oraz projektowania i obróbki graficznej.

Zamów książkę

Nasza e-księgarnia, gdzie znajdziesz nasze publikacje, i nie tylko...

Open Journal Systems

System do zarządzania online procesem redagowania czasopisma.

Open Conference System

System do zarządzania online konferencjami naukowymi.